Ваша помощь идет на нужды

Tarptautinis labdaros nacionalinis kūrybos fondas, pavadintas KHOLENKOVO vardu

Fondo veikla
Pagalba kariškiams
Pagalba karo našlaičiams vaikams.
Pagalba žuvusių karių mamoms.
Pagalbos teikimas sveikatos priežiūros, ugdymo centrams, psichologinės paramos centrams.
Pagalba teisėsaugos sistemai.
Pagalbos beglobiams gyvūnams ir prieglaudoms teikimas.
Pagalbos teikimas restauruojant gyvenamuosius namus, privačius ir daugiabučius.
Pagalba restauruojant bažnyčias, taip pat jas statant.
Sergančių žmonių priežiūra, nepaisant medicininės diagnozės.
Pagalbos teikimas slaugos namams.
Pagalba našlaičiams ir našlaičių namams.
Įvairių tipų kultūros ir kūrybos mokyklų atidarymas ir priežiūra.
Pagalba ukrainiečių pabėgėliams įvairiose Europos šalyse.
Parama įvairių rūšių žemės ūkio pramonei.
Atidaromos prieglaudos benamiams gyvūnams.

Fondų filialų atidarymas įvairiose ES šalyse ir už jos ribų.

Код фонда: 306077394

J. Gruodzio g. 16-2, 44291, Lietuva

Visos teisės saugomos @Roman Kholenkov
Draudžiama visiškai arba iš dalies kopijuoti medžiagą